Algemene voorwaarden

door Lotte

Algemene voorwaarden AN Media

Mei 2018

Inleiding
Bij uw gebruik van onze diensten kunnen wij, AN Media, uitgever van LotteLust informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) website, online promoties, acties en prijsvragen. We doen dit om onze content en advertenties te personaliseren en om onze diensten te verbeteren.

U leest hier onder andere hoe wij omgaan met uw informatie, om welke informatie het gaat en voor welke doeleinden we die gebruiken. Ook vind u hier informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) verwijderen of wijzigen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

AN Media houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de gedragcodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA).

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@lottelust.nl. Wilt u liever per post contact opnemen? U kunt uw bericht sturen naar Herengracht 609, 1078 KL in Amsterdam.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Soorten gegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we:
a. Naam
b. E-mailadres
c. Adres
d. Telefoonnummer
e. Geslacht
f. Geboortedatum
g. Reacties

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, andere diensten, zoals online promoties, prijsvragen en acties. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken. Wij zullen enkel de noodzakelijke persoonsgegevens van uw vragen.

Grofweg zijn er drie manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname/levering van producten: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) website en (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
 • Gebruik van onze (mobiele) website: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik, zoals de bezochte pagina’s en, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 1. Hosting van onze website
 2. Hosting van ons e-mailsysteem
 3. Nieuwsbriefdienst
 4. Social media
 5. Adverteerders

Doeleinde verzamelde (persoons) gegevens
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 1. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 2. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 3. als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 5. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 6. om onze (mobiele) website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 7. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 8. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

AN Media werkt uitsluitend samen met een erkende e-mail marketingorganisatie Mailchimp. Deze erkende e-mail marketingorganisatie biedt u een dienst die u met name van alle voordelen gebruik laat maken en die helemaal op u gericht is. Wilt u de mailings niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven van deze mails van derden door in de betreffende nieuwsbrief af te melden voor dit type mail.

Beheer
AN Media is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt AN Media back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups worden uitsluitend gebruikt om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. AN Media analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Uw rechten
AN Media wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u altijd een bericht sturen aan: info@lottelust.nl. U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage in persoonsgegevens, mag AN Media volgens de regels van de wet hiervoor een maximale vergoeding van € 4,50 vragen.

Cookies
Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen. Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf of van derden worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses. Bekijk hier onze cookies pagina.

Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je niet inloggen en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.
Google Analytics
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.
Tracking cookies
Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina’s die jij hebt bezocht, kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor jou zijn. Ook adverteerders kunnen met jouw toestemming deze cookies plaatsen om voor jou relevante advertenties te laten zien. De volgende (advertentie)bedrijven kunnen tracking cookies plaatsen: Google DFP, Google AdSense, Google Adx, Weborama, DMAi, Facebook.

Beeld
Bezoekers mogen materiaal niet downloaden voor andere doeleinden dan privégebruik. Het herdistribueren, herpubliceren, reproduceren of op enkele andere wijze gebruiken van beeld is verboden.

Wijzigen van de privacyverklaring
AN Media houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

 

Wij gebruiken cookies om het gebruik van LotteLust te optimaliseren. Accepteren Lees meer

Privacy & Cookies Policy